A projekt ismertetése és célja

 

Projekt adatai:

Konzorcium vezető:      Oktatási Hivatal

Konzorciumi partner:     Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt költsége:       1 260 203 000 Ft

Konzorciumi partner támogatási összege: 388 475 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt időtartama: 2016. február 1 -2018. június 30.

Projekt céljai:

A projekt kiemelt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése, emellett az óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatása.

Fókuszálva a konvergencia régiókra, a projekt az iskolát megelőző kisgyermekkori nevelés színvonalának és esélyteremtő szerepének erősítésére hivatott a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségének megteremtése érdekében. Cél továbbá a hátránykompenzációs pedagógiai tudás megszerzése és megosztása az óvodapedagógusok, óvodavezetők, kisgyermek nevelők, szolgáltatásnyújtó személyek, segítők, valamint a pedagógiai munkát segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák körében. Ezen kívül a projekt fontos célkitűzése a szülők támogatása a kisgyermekkori gondozás és nevelés, kiemelten a kisgyermekkori tanulás pótolhatatlan jelentőségének tudatosításában, szakszerű eszközrendszerének megosztásában.

Európai Unió Szociális alap